Wpisowe

Zachęcamy do zgłaszania się do Regat za pomocą niniejszej strony internetowej i zapłaty wpisowego przelewem na rachunek bankowy Klubu:

Konto: Alior Bank 92 2490 0005 0000 4530 5981 3476

Wpisowe za udział w Regatach wynosi 70 zł za jacht oraz 20 zł od każdej osoby na jachcie.
Wpisowe jest jednakowe dla wszystkich jednostek biorących udział w imprezie zarówno w Regatach jak i dla jednostek towarzyszących.
Opłacenie wpisowego uprawnia do udziału w Regatach oraz we wszystkich imprezach towarzyszących Regatom, darmowych postojów w marinach oraz upominków.