Kryterium uczestnictwa w Regatach Epifanes Trophy

Regaty Epifanes Trophy są regatami oldtimerów, za które uważa się jachty o kadłubach drewnianych lub stalowych (a więc nie z laminatu), które zbudowano przed rokiem 1970 oraz repliki jachtów spełniających ww. kryteria.

Jachty pod względem konstrukcji jak i wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom prawa i dobrej praktyki morskiej dopuszczającej jednostkę do żeglugi na akwenie Regat. Zaleca się, aby jachty posiadały ubezpieczenie OC. Odpowiedzialnym za spełnienie powyższego obowiązku jest skiper jachtu.